Tjänster

Ad
on
Screen

Reklam produceras till stor del baserat på kampanjer av varierande längd. Varför skulle inte ett verktyg för informationsskärmar låta er jobba på samma sätt? Vårt mål med AdonScreen är att erbjuda er ett kraftfullt och lättarbetat verktyg för att hantera era kunders informationsskärmar.

MediaGuru EM

Svensk industri är i större grad än någonsin i behov av effektivisering för att hålla lönsamheten uppe. Men hur många vet egentligen hur effektivt maskinerna utnyttjas? Vårt mål med EM är att erbjuda ett lättarbetat och kraftfullt verktyg för att synliggöra nyttjandegraden av era kunders industrimaskiner.


 

ADDRESS

  • Adress: Sven Eriksonsgatan 24
    503 38 Borås Västra Götalands län
  • Email: info@colmeo.se